USŁUGI – PRAWO RODZINNE

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie kuratora).

Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.
Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Pile przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106 (Kancelaria Adwokacka w Pile). Swoim działaniem Kancelaria obejmuje terytorium całego kraju, najczęściej jednakże Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje swoich Klientów przed sądami w Pile jak i pobliskich miejscowościach takich jak Złotów, Chodzież, Wałcz, Trzcianka a także w Poznaniu (adwokat Złotów, adwokat Chodzież, adwokat Wałcz, adwokat Trzcianka).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach porady udzielane są również telefonicznie.

KONTAKT

Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła

Adwokat Justyna Goszczyńska

Al. Powst. Wlkp. 63 lok. 106,
64-920 Piła

4 + 11 =