Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • przysposobienie,
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego między małżonkami,
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie kuratora).