USŁUGI – PRAWO PRACY

Sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

  • sprawy podlegające rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
  • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie,
  • ustalenie wypadku przy pracy i świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.
Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Pile przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106 (Kancelaria Adwokacka w Pile). Swoim działaniem Kancelaria obejmuje terytorium całego kraju, najczęściej jednakże Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje swoich Klientów przed sądami w Pile jak i pobliskich miejscowościach takich jak Złotów, Chodzież, Wałcz, Trzcianka a także w Poznaniu (adwokat Złotów, adwokat Chodzież, adwokat Wałcz, adwokat Trzcianka).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach porady udzielane są również telefonicznie.

KONTAKT

Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła

Adwokat Justyna Goszczyńska

Al. Powst. Wlkp. 63 lok. 106,
64-920 Piła

8 + 14 =