Sprawy z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

  • sprawy podlegające rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
  • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie,
  • ustalenie wypadku przy pracy i świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.