Uznanie klauzuli z wzorca umownego za niedozwoloną.