USŁUGI – PRAWO KARNE

Sprawy karne, karnoskarbowe oraz z zakresu prawa karnego wykonawczego

 • obrona w sprawach o popełnienie przestępstwa zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem,
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary,
 • wykonanie warunkowo zawieszonej kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia,
 • prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • sprawy o ułaskawienie.

Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.
Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Pile przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106 (Kancelaria Adwokacka w Pile). Swoim działaniem Kancelaria obejmuje terytorium całego kraju, najczęściej jednakże Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje swoich Klientów przed sądami w Pile jak i pobliskich miejscowościach takich jak Złotów, Chodzież, Wałcz, Trzcianka a także w Poznaniu (adwokat Złotów, adwokat Chodzież, adwokat Wałcz, adwokat Trzcianka).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach porady udzielane są również telefonicznie.

KONTAKT

Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła

Adwokat Justyna Goszczyńska

Al. Powst. Wlkp. 63 lok. 106,
64-920 Piła

2 + 7 =