USŁUGI – PRAWO CYWILNE

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego oraz spadkowego

 • zapłata z tytułu czynu niedozwolonego,
 • zapłata z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • wyjawienie majątku,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu,
 • zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • zapłata z tytułu zachowku,
 • dział spadku,
 • opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego,
 • sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów,
 • upadłość konsumencka,
 • skarga na czynności komornika,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.
Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Pile przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106 (Kancelaria Adwokacka w Pile). Swoim działaniem Kancelaria obejmuje terytorium całego kraju, najczęściej jednakże Adwokat Justyna Goszczyńska (adwokat Piła) reprezentuje swoich Klientów przed sądami w Pile jak i pobliskich miejscowościach takich jak Złotów, Chodzież, Wałcz, Trzcianka a także w Poznaniu (adwokat Złotów, adwokat Chodzież, adwokat Wałcz, adwokat Trzcianka).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach porady udzielane są również telefonicznie.

KONTAKT

Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106, 64-920 Piła

Adwokat Justyna Goszczyńska

Al. Powst. Wlkp. 63 lok. 106,
64-920 Piła

4 + 12 =