Sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego oraz spadkowego

 • zapłata z tytułu czynu niedozwolonego,
 • zapłata z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • wyjawienie majątku,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu,
 • zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia,
 • zarząd spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • zapłata z tytułu zachowku,
 • dział spadku,
 • opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego,
 • sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów,
 • upadłość konsumencka,
 • skarga na czynności komornika,
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej.