Kancelaria Adwokacka w Pile

Adwokat Justyna Goszczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu ukończoną uzyskaniem prawa do wykonywania zawodu adwokata. Doświadczenie zawodowe zostało zdobyte podczas pracy w kancelarii adwokackiej oraz odbywania praktyk w sądach i prokuraturze.

Obecnie adwokat Justyna Goszczyńska jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu i prowadzi Kancelarię Adwokacką, której siedziba mieści się w Pile przy ul. Al. Powstańców Wlkp. 63 lok. 106. Kancelaria Adwokacka obszarem działania obejmuje terytorium całego kraju, najczęściej jednakże adwokat Justyna Goszczyńska reprezentuje swoich Klientów przed sądami w Pile jak i pobliskich miejscowościach (takich jak Złotów, Chodzież, Wałcz, Trzcianka) a także w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka obsługuje osoby fizyczne oraz osoby prawne. Klientom oferowany jest szeroki zakres usług prawnych m.in.: porady prawne, sporządzanie projektów pism procesowych oraz umów i opinii prawnych.

Adwokat Justyna Goszczyńska reprezentuje Klientów na etapie przedsądowym, w sporach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach porady udzielane są również telefonicznie.