Sąd Rejonowy w Chodzieży V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wyrzysku
ul. Bydgoska 24
89-300 Wyrzysk

Adwokat Wyrzysk. Kancelaria Adwokacka w Wyrzysku.