Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie
ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64 – 700 Czarnków

Adwokat Czarnków. Kancelaria Adwokacka w Czarnkowie.