HONORARIUM

Honorarium za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od przedmiotu i stopnia zawiłości zleconej sprawy oraz nakładu pracy.

Wycena zlecenia jest bezpłatna.

Kancelaria oferuje trzy systemy rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie danej sprawy.

System stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin.

Wynagrodzenie „success fee”

Forma wynagrodzenia stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym. Część wynagrodzenia zależna jest od wyniku konkretnej sprawy.