Prawa konsumenta – zwrot towaru

Piła, dnia 24 listopada 2017 r. Klauzula w myśl której nakazuje się konsumentowi, by zwracany towar był w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym opakowaniu i bez śladów eksploatacji, trafiła do rejestru klauzul zakazanych UOKiK (orzeczenie SOKiK z 16.02.2017...

Wypadek drogowy, a ubezpieczyciel

Piła, dnia 17 października 2017 r. Sprawca wypadku drogowego ma prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Ca...

Zagadnienie prawne – Pożyczki

Piła, dnia, 2 września 2017 r. Firma udzielająca pożyczek czy przyjmująca lokaty bez pozwolenia nie ma prawa pobierać odsetek i marży. Sama umowna jest ważna. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. III CZP 109/16.