Piła, dnia 12 stycznia 2018 r.
Ubezpieczyciel musi ponieść pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego jeśli poszkodowany nie ma pieniędzy na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne się przedłuża z przyczyn od niego niezależnych.
Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt I Ca 340/17).