Piła, dnia 5 grudnia 2017 r.
Do naruszenia dobra osobistego dziecka może dojść również wtedy, gdy więź rodzinna miedzy dzieckiem a ojcem w ogóle nie ma szansy powstać, a to z powodu śmierci ojca w wyniku deliktu zaistniałego jeszcze przed urodzeniem dziecka – wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 15 września 2017 r. I ACa 1027/16.