Piła, dnia 17 października 2017 r.
Sprawca wypadku drogowego ma prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na podstawie wyroku karnego.
Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Ca 38/17)