Piła, dnia, 2 września 2017 r.
Firma udzielająca pożyczek czy przyjmująca lokaty bez pozwolenia nie ma prawa pobierać odsetek i marży. Sama umowna jest ważna.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. III CZP 109/16.