Zagadnienie prawne – Pożyczki

Piła, dnia, 2 września 2017 r. Firma udzielająca pożyczek czy przyjmująca lokaty bez pozwolenia nie ma prawa pobierać odsetek i marży. Sama umowna jest ważna. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. III CZP 109/16.